Bendrovės veikla

Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla – mėsinių buliukų vertinimas pagal individualias augimo savybes vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 17d. įsakymu Nr. B1-416 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“.  Vertinant nustatoma: priesvoris per parą, pašarų sąnaudos, skerdienos išeiga, skerdienos raumeningumo ir riebumo klasės, vandeningumas, rišlumas, spalvingumas, ilgiausiojo nugaros raumens plotas,

 

klubo šlaunies dalies išeiga, minkštųjų dalių išeiga iš klubo šlaunies dalies, mėsos kietumas, baltymų kiekis mėsoje,
mėsos baltymų visavertiškumas, raumeningumas, eksterjeras,aukštis ties ketera, krūtinės apimtis,įstrižas liemens ilgis,
aukštis ties kryžiumi, spiralinis kumpio matmuo, užpakalio pusinė apimtis, plaštakos apimtis,
prieš skerdienos masė, skerdienos masė ir t.t.

https://lmga.lt

Bendrovė vykdo ir mėsinių galvijų mišrūnų auginimą komerciniais tikslais, veislinių bulių,
turinčių galvijų kilmės pažymėjimus, pardavimą.

Vizija

UAB “Šilutės veislininkystė”
vizija – gyvulininkystės
sektoriaus tobulinimas ir  plėtra.

Misija

Valstybės keliamas tikslas bendrovei – valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimas ir pelninga veikla. Tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti veislinių ūkinių gyvūnų skaičių, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius, stiprinti eksperimentinę bazę ir kt.

 

Strateginiai tikslai

         Pagrindinis bendrovės tikslas teikti  ūkininkams mėsinių
veislinių galvijų vertinimo pagal individualias augimo savybes paslaugą. Bendrovė garantuoja teikiamos paslaugos kokybės atitikimą mėsinių galvijų produktyvumo kontroles metodikoms, kurios numatytos LMGAGA patvirtintose atitinkamose mėsinių veislių (šarolė, Simentalų, Limuzinų, Herefordų, Galovėjų, Aubrakų, Angusų ir kitų, jeigu tokios butų patvirtintos vėliau) galvijų veisimo programose, kurios viešai skelbiamos www.fmga.lt.

         Daugiau dėmesio skirti mėsinių veislių galvijų genetinio vertinimo viešinimui skatinant augintojus naudotis teikiamomis paslaugomis. Demonstruoti genetiškai įvertintų bulių palikuonių privalumus. Taikyti modernias priemones efektyvinant veiklą. Ieškoti naujų jautienos realizacijos rinkų.