Finansinės ataskaitos už 2022m.
Balansas 2022 m.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2022 m.
Pirkimų planas 2022 m.
Metinis pranešimas 2022 m.
Aiškinamasis raštas 2022 m.
Auditoriaus išvada 2022 m.
Audito ataskaita 2022 m.
Finansinės ataskaitos už 2021m.
Balansas 2021 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2021 I ketv.
Pirkimų planas 2021 m.
Pirkimų planas 2021 m.
Finansinės ataskaitos už 2020m.
Balansas 2020 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2020 I ketv.
Pirkimų planas 2020 m.
Pirkimų planas 2020 m.
Finansinės ataskaitos už 2019m.
Balansas 2019 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2019 I ketv.
Pirkimų planas 2019 m.
Pirkimų planas 2019 m.
Finansinės ataskaitos už 2018m.
Balansas 2018 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2018 I ketv.
Pirkimų planas 2018 m.
Pirkimų planas 2018 m.
Finansinės ataskaitos už 2017 m.
Balansas 2017 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2017 I ketv.
Pirkimų planas 2017 m.
Pirkimų planas 2017 m.
Finansinės ataskaitos už 2016m.
Balansas 2016 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2016 I ketv.
Pirkimų planas 2016 m.
Pirkimų planas 2016 m.
Finansinės ataskaitos už 2015m.
Balansas 2015 I ketv.
Pelno (nuostolio) ataskaita 2015 I ketv.
Pirkimų planas 2015 m.
Pirkimų planas 2015 m.